Over Het Homerostheater

Het Homerostheater is een theatergezelschap uit de regio ‘s-Gravenhage met een rijke geschiedenis.

Reeds in 1963 werden op het Haags Montessori Lyceum toneelstukken in het klassiek Grieks uitgevoerd. Tot 1996 werd onder leiding van de heer Lodewijk Saldiën, leraar klassieke talen aan die school, vrijwel jaarlijks een boek uit de Ilias of Odyssee van Homeros in het Grieks uitgevoerd.
In 1991 is een ‘vaste’ groep van spelers ontstaan, eerst alleen bestaande uit oud-leerlingen van de school, later ook uit anderen. In dat jaar is ook de naam ‘Het Homerostheater’ ontstaan en is een gelijknamige vereniging opgericht. Sindsdien zijn er verschillende Griekstalige producties tot stand gekomen; Ilias boek 1 en boek 24, Antigone en De Bacchanten. Centraal bij deze stukken stond altijd de uitvoering in de originele taal. Bij de keuze van het repertoire werd steeds gepoogd zoveel mogelijk aan te sluiten bij het eindexamenprogramma van de middelbare scholen.
In de loop der jaren heeft de vereniging zich steeds verder ontwikkeld, bijvoorbeeld door het aantrekken van professionele krachten in de artistieke en productionele leiding, zoals regisseurs, decor- en kostuumontwerpers, componisten en productieleiders. Daarnaast heeft de vereniging haar doelstellingen uitgebreid naar het spelen van ‘moderne’ theaterklassiekers. In de afgelopen tien jaar werd er dan ook een rijke verzameling aan klassieke theaterwerken op de planken gebracht, steeds in de originele taal uitgevoerd:

2000-2001:
Le Misanthrope van Molière in het Frans
2001-2002:
Mutter Courage und ihre Kinder van Brecht in het Duits
2002-2003:
De Odyssee van Homeros in het Grieks/Nederlands
2003-2004:
The Hothouse van Pinter in het Engels &
Andromache & Neoptolemos (twee delen uit ‘De Troje Trilogie’) van Koos Terpstra in het Nederlands
2004-2005:
Mariken van Nieumeghen in het Middelnederlands
2005-2006:
Waiting for Godot van Beckett in het Engels
2006-2007:
One for the Road van Pinter in het Engels
2007-2008:
De Gewaande Krygsman of Nieuwmodesche Minnaar van Jan van Hoven in het Nederlands &
De Ontdekte Schyndeugd van David Mingelbach uit 1687 in het zeventiende-eeuws Nederlands
2009-2010:
The Pillowman van Martin McDonagh in het Engels
2011-2012:
The Importance of Being Earnest van Oscar Wilde in het Engels

Stichting Het Homerostheater heeft als doelstelling het verspreiden en toegankelijk maken van de wereldliteratuur door het opvoeren van bijzondere theaterstukken en teksten bij voorkeur in de originele taal. We proberen daarbij zowel het klassieke theaterrepertoire levend te houden, alsmede nieuw werk te spelen.
We zijn een kleine theatergroep met als thuisbasis Den Haag, maar met spelers vanuit de hele Randstad. Hoewel de acteurs onder liefhebbers worden geworven, wordt er wel altijd landelijk gespeeld, zowel in theaters als op uitnodiging in scholen. Er is in het verleden ook veel samengewerkt met universiteiten in onderzoeksprojecten. Zo werd Mariken van Nieumeghen gemaakt voor Firapeel, Vereniging voor Mediëvistiek en maakten we een 18e-eeuwse maskerade in nauwe samenwerking met De Werkgroep 18e Eeuw.
Momenteel op het repertoire: Hinterlands - Heart of Lightness by Ko van den Bosch in het Engels. Zie ‘Actueel.