Het Homerostheater

Stichting Het Homerostheater heeft als doelstelling het verspreiden en toegankelijk maken van de wereldliteratuur door het opvoeren van bijzondere theaterstukken en teksten bij voorkeur in de originele taal.

We proberen daarbij zowel het klassieke theaterrepertoire levend te houden, alsmede nieuw werk te spelen.