A double bill of dark comedy!

Het Homerostheater presents a double bill of dark comedy!

November 12, 2019

The Way of All Fish (by Elaine May) and Dead Nice (by Andrea MacPhail) give you rivalry, power switches, and edge-of-your-seat dialogue as each story unfolds to its final-twist climax.

Lees verder...

  • The Way of All Fish & Dead Nice

Het Homerostheater in English

Het Homerostheater is an experienced theatre group working with local Dutch and expat-actors alike. We perform classics and modern plays in English. We are based in The Hague but our participants come from all over the Randstad.

Lees verder...

Het Homerostheater

Stichting Het Homerostheater heeft als doelstelling het verspreiden en toegankelijk maken van de wereldliteratuur door het opvoeren van bijzondere theaterstukken en teksten bij voorkeur in de originele taal.

Lees verder...